MACC PEOPLE AB

Översiktsidan

Övriga intyg

Medicinska kontroller i arbetet – Arbetsmiljöverket Flygintyg

Fallskärmsintyg
Tävlingsintyg
Återkommer
här!

Alkohol-/drogintyg

Ansökan om alkolås

Du får snarast en tid för provtagning (alkohol samt droger) och läkarbesök. När provsvar inkommit skriver läkaren intyget som sänds till dig för vidarebefordran till Transportstyrelsen

Kostnad

3500 kr

inkl moms

Intyg om alkohol/droger

Du förser oss med det beslut/föreläggande som du fått från Transportstyrelsen – antingen via vanliga posten eller som en bifogad PDF-fil genom kontaktformuläret under ”Kontakta oss”. Rådgör gärna med oss om du har några frågor.

Vi lägger upp kallelser för provtagningar enligt beslutet. Du måste vara beredd att kunna ställa upp på provtagning med kort varsel via SMS.
Du är skyldig att meddela oss i god tid om du måste resa bort under den tid som vi planerar kalla för provtagning. Samma sak gäller om du skulle bli sjuk. Meddela oss via hemsidans kontaktformulär under ”Kontakta oss” – SMS fungerar inte. Uteblir man från bokade tider utan giltigt förfall görs rutinmässigt notering i journalen då det måste anges i intyget.

Kostnad

Vid första kontakten träffar Du läkare och prover tas

Prover

1750 kr

inkl moms

läkarbesök

1200 kr

inkl moms

Vi praktiserar ett enhetspris vid rutinprovtagningar som inkluderar blodprover för alkohol och urinprov för drogscreening

Du betalar kontant vid varje provtagning. Antalet provtagningar styrs helt av Transportstyrelsens krav.

Provtagning

1750 kr

ej moms på provtagning

Skulle en drogscreening visa ett ”positivt” resultat görs en sk verifiering som är förknippad med en extra

En kostnad som betalas vid nästa besökstillfälle.

Verifiering

1750 kr

ej moms på provtagning

Om Transportstyrelsen ställer krav på specificerade drogprover på olika droger ger vi prisuppgift när vi vet vad som krävs. Samma sak gäller t ex anabola steroider.

I samband med sista provtagningen görs en sammanfattande läkarundersökning inför utfärdande av intyg

Intyget sänds till Dig när vi fått samtliga provsvar. Du ansvarar själv för att intyget kommer vidare till Transportstyrelsen.

provtagning

1750 kr

ej moms på provtagning

läkarbesök och intygsskrivande

2800 kr

inkl moms

Dykintyg

Avser intyg för apparatdykning/scuba. Ibland tillkommer behov av EKG, arbetsprov, spirometri vilket ger ett högre pris. Rådfråga oss gärna. Se till att få rätt intyg från utbildningsenheten. Intyg för professionell dykning kräver specialistläkare.

Kostnad

1400 kr

inkl moms

Kuskintyg

Intyg för Svensk Travsport.

Kostnad

1200 kr

inkl moms

Parkeringsintyg

Kommunen där man anser ansöka om parkeringstillstånd bistår med det intyg som skall fyllas i. Fyll i de uppgifter som önskas innan besöket.

Kostnad

1200 kr

inkl moms

Utlandsstudieintyg
Visumansökan

Inkluderar enklare, lokal provtagning. Ibland skall vaccinationsstatus gås igenom och vaccinationer uppdateras. En del utbildningsorter ställer krav på lungröntgen. Rådfråga oss gärna.

Kostnad

Kan variera p g a olika krav

1600 kr

inkl moms