MACC PEOPLE AB

Körkortsrelaterade intyg

C, D, Taxi

Frågor kring sjukdomar, levnadsförhållanden (bl a alkohol-/droganvändning), kontroll av syn och hörsel, urinprov. Läs under ”Allmän information”, speciellt avseende optiker-/synintyg. Intygen utfärdas via Internet varför några dokument inte behöver tas med.

Kostnad

1000 kr

inkl moms

Läkarintyg till Transportstyrelsen vid diabetes

Du som inte är patient hos oss måste förse oss med journalkopior från den vårdcentral eller klinik där Du vanligen går på diabeteskontroller. Journalkopior kan antingen sändas till oss via vanliga posten eller som en bifogad PDF-fil via hemsidas kontaktformulär under ”Kontakta oss”. Rådgör gärna med oss om Du har några frågor.

Vi måste få uppgifter om hur länge du haft diabetes, pågående medicinering samt när ögonbottenfotografier är tagna. Vi behöver även en aktuell lablista så vi ser hur Dina provsvar sett ut senaste året. Bär Du glasögon i vardagen skall Du ha med ett intyg från Din optiker som visar hur Du ser utan och med glasögon samt styrkan på glasen. Optikerintyget får inte vara äldre än två månader när intyget inkommer till Transportstyrelsen. Ibland har patient kontakt med ögonläkare i samband med diabetessjukdom. Ögonläkare står då lämpligen för ett särskilt intyg till Transportstyrelsen.

Kostnad

1750 kr

inkl moms

Läkarintyg till Transportstyrelsen vid krav på intyg från psykiater

Transportstyrelsen ställer ibland krav på intyg utfärdat av läkare med specialistkompetens i psykiatri för att man skall få körkort. Det kan gälla om man fått diagnoser som ADD, ADHD, autismspektrumdiagnos eller annan psykisk ohälsa.

Vi hjälper Dig gärna till rätta genom att psykiater först går igenom Din journal från klinik där Du har kontakt/har vårdats, träffar Dig vid ett besök och därefter utfärdar ett intyg som bifogas en körkortsansökan.

Vi kan hjälpa Dig med att beställa journalkopior från eventuella vårdtillfällen och utredningar som Du kan ha genomgått. När vi fått in alla journalhandlingar bokar vi en tid hos psykiater.

Kostnaden kan variera något beroende på tidsåtgång för genomläsning av journaler och psykiaterbesök – vanligen 2 timmar – kostnad xx :- (inkl moms)/timma.
Har Du behov av ett intyg för utvidgade körkortskompetenser behövs ett kompletterande intyg

Kostnad

1000 kr

inkl moms