MACC PEOPLE AB

Sportrelaterade intyg

Sportrelaterade intyg

Sportrelaterade intyg är dokument som utfärdas av en läkare för att bekräfta en persons fysiska tillstånd för en viss sportaktivitet. De kan användas för att registrera sig för en sportlig, skaffa försäkring eller skaffa ett jobb. Rådfråga oss gärna.

Kostnad

Kan variera p g a olika krav

xxx kr

inkl moms