MACC PEOPLE AB

Sjöfartsintyg

Sjöfartsintyg

Utfärdas hos oss av läkare med behörighet via Internet – ”STCW Manila”. Vid ”förstagångsintyg” tillkommer en kostnad på 400:- för en audiometri (hörseltest).

Kostnad

1200 kr

inkl moms