MACC PEOPLE AB

Adoptions- & Au pair-intyg

Adoptionsintyg

Man skiljer på nationell och internationell adoption. Förstnämnda sköts via tingsrätt och socialtjänst. Internationell adoption handläggs via någon adoptionsorganisation, ofta specialiserad på olika länder. Alla adoptionsorganisationer  granskas av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd – MFoF.

Myndigheten och Socialstyrelsen har givit ut ett särskilt blankettsystem som skall gås igenom, bl a läkarintyg. Oftast behövs en hälsodeklaration och enklare läkarundersökning, kompletterad med urinprov och HIV-test. Enskilda länder kan sedan har speciella krav som gör att annan provtagning och undersökning kan bli aktuell. Här får du råd av adoptionsorganisationen i fråga.

Kostnad

enklare undersökning och provtagning

ca 1400 kr

inkl moms

Au pair-intyg

Den som planerar au pair-vistelse brukar få ett förtryckt intyg av sin agent. Fyll i  de uppgifter som önskas. Lite olika vad som krävs i provtagningsväg. Ibland önskas information om genomgångna vaccinationer. BVC och skolhälsovård brukar ha information om vilka vaccination man har fått. Tag vid behov med vaccinationskort. Rådfråga oss vid behov.

             Kostnad 

ca 1400 kr

inkl moms