MACC PEOPLE AB

Invaliditets-/parkeringsintyg

Invaliditetsintyg

Efter skada kan försäkringsbolag behöva ett intyg som beskriver problem som kan ha uppstått och vilka inskränkningar skadan givit på kroppsfunktion och/eller förmåga att arbeta. I många fall är det bäst att den klinik som handlagt skada skriver intyg men ibland finns det inte utrymme för det. Det är då viktigt att intygsutfärdare förses med journalmaterial som är relevant. I många fall står försäkringsbolaget för kostnaderna. Rådfråga först försäkringsbolaget.

Parkeringsintyg

Kommunen där man anser ansöka om parkeringstillstånd biatår med det intyg som skall fyllas i. Fyll i de uppgifter som önskas innan besöket. 

Kostnad

1200 kr

inkl moms